Sponzoring

Organizačně podporujeme výjezdy humanitární skupiny do oblasti rumunského Banátu. V této oblasti se nachází několik českých vesnic, do kterých přišli tamní obyvatelé již na počátku 19. stol. Od té doby se styl jejich života v podstatě nezměnil, podařilo se udržet i dnes již archaickou formu českého jazyka. Důchod většina vůbec nepobírá. A tak není žádnou výjimkou, když devadesátileté stařenky dělají náročnou fyzickou práci na polích. Pro člověka z našich zeměpisných šířek je to opravdu velmi silný zážitek.

Těm, kteří mají to štěstí, že pobírají nějaký důchod, stačí peníze jen na poplatky u lékaře a na nákup léků, které často ani neodpovídají ordinacím lékaře. Většina těchto lidí tak zůstává bez jakékoliv zdravotnické péče. Několikrát do roka se proto snažíme přivézt do této oblasti kvalifikovaný zdravotnický personál a potřebné vybavení k zajištění důstojného a bezplatného ošetření našich krajanů. Stále potřebujeme další zdravotnický materiál, léky, materiální i finanční pomoc. Snažíme se pomoci. Pomozte i Vy, napište nám!


Nabídka sponzoringu

Pokud máte zájem o sponzoring Vašeho projektu či Vaší organizace, napiště prosím svou představu o podpoře ve formátu cca 1/2 A4 a zašlete na naší adresu. Naší prací jsme schopni podpořit širší spektrum projektů a organizací. Můžeme nabídnout, dle našeho posouzení slevu až 100% na tvorbu webových stránek, tvorbu logotypů a dalších grafických prací. Při tvorbě specifických webových aplikací jsme schopni nabídnout až 80% slevy.

V případě žádosti o finanční příspěvek je náš výběr limitován výhradně na projekty, organizace a činnosti související s dětmi, související s péčí o ně, s jejich rozvojem a vzděláváním. Vaší představu s krátkým textem o Vás zasílejte na adresu info@springdesign.cz, pro tištěné podklady prosím využijte poštovní adresu, kterou naleznete v kontaktu.

www.legalnisoftware.eu