Corporate identity

Corporate identity neboli identita společnosti je dnes již nepostradatelnou zbraní v boji s konkurencí. Je výhodné sjednotit veškerou grafickou prezentaci, aby v očích Vašeho zákazníka působila společnost solidně a profesionálně. Mezi nejčastější výstupy corporate identity se řadí: webové stránky, katalogy produktů či služeb, firemní tiskoviny - hlavičkové papíry, vizitky, propisovací tužky a drobný reklamní materiál, polepy firemních automobilů apod. To vše jsme Vám schopni zpracovat do jednotné grafické podoby.

Námi zpracované jednotné grafické manuály se pak zabývají především pravidly pro užívání Vašich logotypů a pravidly integrace jednotných grafických motivů do prezentace firmy v tištěné i digitální podobě. Grafický manuál od nás dostanete na CD. Vše je přehledné a jednoduché.


Trocha historie

Prvopočátky reklamy sahají až do mladší doby kamenné, kdy byla používána historicky nejstarší forma reklamy interpersonální komunikace. Na místech, kde se měnily předměty, a probíhal tak pravěký obchod, byly rozdělávány velké ohně, které sloužily k upoutání pozornosti.

Dnes už máme modernější technologie a věste, že na propagaci Vašeho produktu se bude podílet kolektiv profesionálů, kteří Vám budou naslouchat. Na základě Vašeho přání pro Vás připraví originální a funkční reklamu v podobě grafických návrhů tištěných bannerů i tvorby bannerů technologií flash (pro umístění do internetových reklamních systémů). Jsme také připraveni konzultovat s Vámi všechna Vaše nestandardní přání a dle našich možností jim co nejlépe, k Vaší spokojenosti, vyhovět.

www.legalnisoftware.eu